Hẹp bao quy đầu ở trẻ theo nghiên cứu hiện nay cho thấy tỷ lệ trẻ trai sinh ra bị hẹp bao quy đầu là 96% và sẽ giảm dần còn 50% (trẻ 1 tuổi), 20% (trẻ 2 tuổi) và đến...